jueves, 1 de octubre de 2009

V concurs literariV CONCURS LITERARI “EL MOLÍ DE LES PARAULES”

Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro
paredes de la alcoba hay un espejo,
ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo
que arma en el alba un sigiloso teatro.

(J.L. Borges, Los espejos)

Tema: ESPILLS... REFLEXOS... CONTRARIS...


Participants: El concurs està adreçat a tots els alumnes de l’institut. S’establiran tres categories (1er. i 2n. d’E.S.O., 3er. i 4t. d’E.S.O. i batxillerat i cicles)


Llengua: Els treballs podran presentar-se, indistintament, en castellà o en valencià.


Modalitat: Es podran presentar treballs en la modalitat de Poesia (sense cap restricció mètrica o de rima) o de Narrativa.


Extensió: La extensió màxima de les narracions o de les compilacions de poemes, no podrà excedir les 10 pàgines. Se entregaran mecanografiades o a ordinador, amb doble espai de separació entre línies.


Termini: El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 4 de desembre. Els treballs es podran entregar a qualsevol professor de castellà o valencià. El resultat es farà públic durant la festa prèvia a les vacances de Nadal.

Tots els participants podran recollir els originals presentats.


Premis: Els premis estaran en funció del nombre de participants i tindran un valor que oscil.larà entre els 30 i els 60€. El jurat tindrà llibertat per declarar desert el premi o guanyadors ex-aequo, o fer mencions especials.


ESPEREM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ, ANIMEU-VOS!!!